Ammatillisuus

Eloa Herkkyydellä on Green Care Finland ry:n yritysjäsen. Olemme sitoutuneet yhdistyksen eettisiin ohjeisiin. Tässä osiossa kerron miten ammatillisuus näkyy konkreettisesti yrityksen palveluissa ja tuotteissa.

LUONTOYHTEYS

Mira

5/2/2022

Eloa Herkkyydellä on Green Care Finland ry:n yritysjäsen.
Hakemalla yritysjäsenyyttä yritys on sitoutunut yhdistyksen eettisiin ohjeisiin.

Miten ne konkreettisesti näkyvät Eloa Herkkyydellä palveluissa ja tuotteissa?
AMMATILLISUUS
Ammattimaisuus

“Green care -palveluntarjoaja työskentelee ammattitaitoisesti noudattaen toiminnassaan lakeja ja asetuksia sekä hyviä tapoja. Hän on rehellinen osaamisensa rajoista itselleen ja muille. Hän harjoittaa yritystoimintaa vastuullisesti ja työhönsä sitoutuen. Green care - palveluntarjoaja ylläpitää ja kehittää ammatillisia tietoja ja taitoja muun muassa seuraamalla säännöllisesti alan julkaisutoimintaa sekä osallistumalla alan koulutuksiin ja järjestötoimintaan. Green care -palveluntarjoaja kertoo palveluistaan asiakkaille, antaen asiakkaille selkeän kuvan toiminnan sisällöstä, perusteista ja tavoitteista. Green care -palveluntarjoaja harkitsee green care -menetelmien soveltuvuuden kullekin asiakkaalle yksilöllisesti toimintarajoitteet ja tarpeet huomioiden.”

Luontoyhteysharjoitteiden tutkittu tieto luonnon hyvinvointivaikutuksista on laadittu Green Care Finlandin tarjoaman materiaalin pohjalta. Materiaalit pohjautuvat viimeisimpään tutkimuksen alatla. Asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toimintarajoitteet - kokonaistilanne, huomioidaan aina palvelupakettien ja vastaanottojen yhteydessä. Minulla on länsimaisen lääketieteen ylimpänä koulutuksena psykiatrisen sairaanhoitajan (AMK) tutkinto, lisäksi olen lisäkouluttanut itseäni muihin aihealueisiin ja kouluttautuminen jatkuu. Myös kokemusasiantuntijuuden arvo on merkittävä.

Menetelmien tavoitteellinen ja vastuullinen käyttö

“Green care -toiminta on aina tavoitteellista ja vastuullista. Menetelmien ja toimintaympäristön valinnassa ja käytössä tulee noudattaa erityistä harkintaa ja vastuullisuutta. Toimintamenetelmien tulee perustua tutkimustietoon. Menetelmiä käytettäessä tulee kunnioittaa menetelmille erikseen asetettuja vaatimuksia ja ohjeistuksia.”

Tavoitteellisuus ja vastuullisuus on huomioitu kaikissa Eloa Herkkyydellä tuottamissa palveluissa ja tuotteissa. Eloa Herkkyydellä on lisäksi terveydenhuollon yritys, joten yritystä sitoo kaikessa myös terveyspalveluita tuottavien yritysten ja terveydenhuollon henkilökuntaa koskevat vastuut ja velvollisuudet.

Laatu ja turvallisuus

“Turvallisuus tarkoittaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista turvallisuutta. Green care - palveluntarjoaja tarjoaa asiakkailleen laadukkaita ja turvallisia tuotteita ja palveluita. Hän huolehtii töistään siten, että niille asetetut vaatimukset saavutetaan. Palveluntarjoaja arvioi säännöllisesti työnsä laatua ja turvallisuutta. Hän perehtyy myös green care -toiminnan laadun kehittämiseen.”

Asiakkailta kerätään säännöllisesti palautetta yrityksen tuottamista palveluista ja tuotteista. Jatkokehitys tapahtuu asiakaspalautteen pohjalta.

Yhteistyö toimijoiden kesken

“Green care -palveluntarjoaja edistää alalla toimivien hyviä keskinäisiä suhteita ja yhteistyötä. Hän arvostaa alan muiden ammattilaisten osaamista ja tukee toisia green care -toimijoita heidän työssään ja ammatillisessa kehittymisessä. Green care -palveluntarjoaja ylläpitää ja kohottaa green care -toiminnan arvoa oman toimintansa kautta.”

Olen ilokseni saanut tutustua jo useampaan green caren parissa toimivaan pienyrittäjään. Lisäksi olen mukana SeAM:in projektissa Hyvinvointia luonnosta - Well-being from nature, jossa green care toimintamalleja ja ideologiaa on jaettu kolmen maan kesken; Suomen, Irlannin ja Maltan. Lisää hankkeesta voit lukea täältä.

LUONTOYHTEYTEEN JA LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TUOTTEET;

Aistit ja läsnäolo - digitaalinen luontoyhteysharjoite

Luonto ja tunteet -digitaalinen luontoyhteysharjoite

Luontevasti Luontoyhteyteen - digitaalisten harjoitteiden sekä terapeuttisen keskustelutuen palvelupaketti

Muista, että palvelupaketteja harkitseva voi varata maksuttoman tutustumisvastaanoton!

Elämyksellisiä luontohetkiä sinulle!

luontosuhde, green care, eettisyys, luontoyhteys, aistit ja läsnäolo, luontevasti luontoyhteyteen
luontosuhde, green care, eettisyys, luontoyhteys, aistit ja läsnäolo, luontevasti luontoyhteyteen