Luontosuhde

Eloa Herkkyydellä on Green Care Finland ry:n yritysjäsen. Olemme sitoutuneet yhdistyksen eettisiin ohjeisiin. Tässä osiossa kerron miten luontosuhde näkyy konkreettisesti yrityksen palveluissa ja tuotteissa.

LUONTOYHTEYS

Mira

3/21/2022

Eloa Herkkyydellä on Green Care Finland ry:n yritysjäsen.
Hakemalla yritysjäsenyyttä yritys on sitoutunut yhdistyksen eettisiin ohjeisiin.

Miten ne konkreettisesti näkyvät Eloa Herkkyydellä palveluissa ja tuotteissa?
LUONTOSUHDE
LUONNON ELVYTTÄVYYDEN ARVOSTAMINEN

Luontevasti luontoyhteyteen palvelupaketti sekä digitaaliset luontoyhteysharjoitteet ovat rakennettu tukemaan ihmistä palauttamaan suhde luontoon. Tuoteryhmä tarjoaa viimeisintä tutkittua tietoa luonnonhyvinvointivaikutuksista.
Harjoitteiden avulla asiakasta tuetaan tutkimaan omaa hyvinvointiaan luontoympäristössä. Aistit ja läsnäolo -harjoitteen painopiste on psykofyysinen. Aistiharjoitteen avulla pyritään palauttamaan uteliaisuus luontoympäristöä kohtaan. Kun ihminen aktivoituu aistityöskentelyyn, hän palautuu läsnäoloon. Tämä itsessään vähentää stressioireita ja helpottaa palautumista. 
Luonto ja tunteet -harjoitteessa saatetaan ihminen tunnetyöskentelyn pariin, luontoympäristön valokuvauksen avulla. Tunteita ilmennetään luonnon yksityiskohtia havainnoimalla. Tarkoituksena on antaa lisää keinoja tunneilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn. 
Palvelupaketti Luontevasti luontoyhteyteen yhdistää sekä digitaaliset harjoitteet että reflektoinnin terapeuttisen keskustelutuen avulla. Terapeuttinen keskustelutuki mahdollistaa yksilöllisen, tavoitteellisen työskentelyn aiheen ympärillä sekä psykososiaalista tukea harjoitteiden nostamien tunteiden ja ajatusten jäsentelyyn.
Tuoteryhmän tarkoituksena on tukea ihmistä ottamaan luontoyhteys osaksi arkea ja kokonaisvaltaista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Harjoitteet on toteutettavissa luonnonympäristöä ja jokamiehenoikeuksia kunnioittaen. 

LUONTOYMPÄRISTÖ JA VASTUULLISUUS
Harjoitteissa kehotetaan ennen luontoon lähtemistä tekemään oma turvallisuussuunnitelma. Tämä tarkoittaa yleistä valmistautumista sen varalle että eksyy, loukkaantuu tai jotain ennalta-arvaamatonta tapahtuu. Tähän kuuluu esimerkiksi retkeilyssä käytetyt hyvät valmistautumis periaatteet; riittävästi nestettä mukaan, tieto toiselle henkilölle mihin olet menossa, tarkista että puhelimessa on riittävästi akkua ja säänmukainen varustus. 

Eloa Herkkyydellä osallistuu myös omalta osaltaan edistämään luonnon säilymistä tuleville sukupolville. Teemme vuosittain kampanjan,  jonka tuotoista osa ohjataan järjestötoimintaan Suomen luonnon hyväksi. Ensimmäinen kampanja toteutettiin 2021 Luonnonperintösäätiön kautta Aktivistimummojen Mummonmetsä
-hankkeen hyväksi. Lue lisää vastuullisuuskäytännöistämme.

ELÄINTEN KUNNIOITTAMINEN JA SUOJELU

Eloa Herkkyydellä tarjoamissa palveluissa ei ole eläinavusteista toimintaa. Kunnioitathan myös luonnoneläinten elinympäristöä liikkuessasi ja toimiessasi luonnossa.

LUONTOYHTEYTEEN JA LUONNON HYVINVOINTIVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TUOTTEET;

Aistit ja läsnäolo - digitaalinen luontoyhteysharjoite

Luonto ja tunteet -digitaalinen luontoyhteysharjoite

Luontevasti Luontoyhteyteen - digitaalisten harjoitteiden sekä terapeuttisen keskustelutuen palvelupaketti

Muista, että palvelupaketteja harkitseva voi varata maksuttoman tutustumisvastaanoton!

Lähde mukaan eheyttämään luontosuhdettasi!

eettiset ohjeet, luontosuhde, luontoyhteysharjoitteet, palvelut, tuotteet, eloa herkkyydellä
eettiset ohjeet, luontosuhde, luontoyhteysharjoitteet, palvelut, tuotteet, eloa herkkyydellä