elämäni tarina, ikääntyneet, ammatillinen keskustelutuki, luontoyhteys, luonto, kahvi, kanto
elämäni tarina, ikääntyneet, ammatillinen keskustelutuki, luontoyhteys, luonto, kahvi, kanto

Sosiaalista tukea

ammatillisen keskustelutuen avulla

Yli 65-vuotiaille tarkoitettu Elämäni tarina pyrkii löytämään arjen voimavaroja, luomaan tutun ja turvallisen sosiaalisen kontaktin sekä ehkäisemään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Aiheet keskusteluun nostaa asiakas itse. Muistelun ja kuulluksi tulemisen kautta pyritään löytämään eletystä elämästä voimavaroja tukemaan tämänhetkistä arkea.

elämäni tarina, keskustelutuki, seniorit, ikääntyneet, palvelut, psykiatrinen sairaanhoitaja
elämäni tarina, keskustelutuki, seniorit, ikääntyneet, palvelut, psykiatrinen sairaanhoitaja
MUISTELUN VOIMA SENIORIN TUKENA
Muistelusta on tehty useita tieteellisiä tutkimuksia ja sitä käytetään yhtenä menetelmänä vanhustyössä. Muistelu tuo asiakkaalle mahdollisuuden käsitellä omaa elämäntarinaa uudelleen, nostaa sieltä esiin merkityksellisiä tai käsittelemättä jääneitä asioita. Tarve tulla kuulluksi lisääntyy, jos sosiaalinen elinpiiri kapenee. Elämäni Tarina vastaanotolla pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen.
Arvostava ja kohtaaminen ja heijastavan kuuntelun käyttö lisäävät asiakkaan kokemusta arvostavasta kohtaamisesta ja hänen yksilöllisen elämän merkityksellisyydestä. Mun merkityksellisyyden tunteet lisääntyvät, ne näkyvät usein lisääntyvinä voimavaroina ja aktiivisuutena arjessa. Menneisyyden kautta voidaan tuoda uutta elämäniloa myös nykyhetkeen.
Elämäni Tarina ei ole terapiaa. Emme pyri ratkaisemaan menneisyyden asioita. Asiakas saa kanssakulkijan, joka on kiinnostunut hänen tarinastaan ja ratkaisukeskeisin menetelmin tukee hänen arkea elämäntarinasta käsin.
omainen, ikääntynyt, elämäni tarina, ammatillinen keskustelutuki, eloa herkkyydellä, voimavarat
omainen, ikääntynyt, elämäni tarina, ammatillinen keskustelutuki, eloa herkkyydellä, voimavarat
senioripalvelut, vanhustenpalvelut, keskustelutuki, sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja
senioripalvelut, vanhustenpalvelut, keskustelutuki, sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja
elämäni tarina, ikääntyneiden palvelut, ammatillinen keskustelutuki, seniorit, ikääntyneet, vanhus
elämäni tarina, ikääntyneiden palvelut, ammatillinen keskustelutuki, seniorit, ikääntyneet, vanhus
ikääntyneiden palvelut, seniorit, vanhukset, keskustelutuki, omaishoito, hyvinvointi, muistelu
ikääntyneiden palvelut, seniorit, vanhukset, keskustelutuki, omaishoito, hyvinvointi, muistelu
ELÄMÄNI TARINA OMAISEN TUKENA
Vastaanotto on rakennettu myös omaisen tueksi. Oletko omaishoitaja tai muuten ikääntyneestä läheisestäsi vastuuta kantava omainen? Ehkä välimatka hankaloittaa huolehtimista?
Säännöllinen Elämäni Tarina vastaanotto mahdollistaa pinen lepohetken sinulle. Ehkä hoidat sillä välin kauppareissun tai otat itsellesi hengähdystauon. Tavoitteena on, että Elämäni tarina tukee myös omaisia.