PALAUTA SUHDE LUONTOON, PALAUTA SUHDE ITSEESI

luontosuhde, kettu, hyvinvointi, aistit, läsnäolo, tunteet, luontoyhteysharjoitteet, luontoyhteys,
luontosuhde, kettu, hyvinvointi, aistit, läsnäolo, tunteet, luontoyhteysharjoitteet, luontoyhteys,

Tutkitusti luontoympäristö helpottaa stressioireita


Kaikki luontoyhteysharjoitteet pohjautuvat tutkittuun tietoon luonnon hyvinvointivaikutuksista.
Ne on rakennettu niin, että voit toteuttaa niitä erilaisissa luontokohteissa
ja saada joka kerta erilaisen kokemuksen, harjoite ei ole kertakäyttöinen!
Tiedollisen osuuden jälkeen siirrytään harjoitteeseen valmistautumiseen,
jonka jälkeen kysymykset johdattavat sinut harjoitteen loppuun.
aistit, läsnäolo, harjoite, luontoyhteysharjoite, itsetutkiskelu, green care, metsä, hyvinvointi
aistit, läsnäolo, harjoite, luontoyhteysharjoite, itsetutkiskelu, green care, metsä, hyvinvointi
Kun pysähdymme aistihavaintojen äärelle, olemme läsnä hetkessä ja osana ympäristöämme. Tämä tukee palautumista ja helpottaa stressioireita. 

Mitä stressaantuneemmaksi itsesi tunnet, sitä selkeämmin huomaat harjoituksen vaikutukset. Jos rauhoittuminen on hankalaa, kannattaa tehdä tästä harjoitteesta tapa lisätä omaa palautumista. Kun opit metodin, sinun on helppo toteutta sitä erilaisissa luontoympäristöissä ja sen hetkiseen ajankäyttöösi nähden sopivan ajan.
luonto, tunteet, tunnetyöskentely, tunneteoria, viha, syyllisyys, häpeä, pelko, itsetuntemus
luonto, tunteet, tunnetyöskentely, tunneteoria, viha, syyllisyys, häpeä, pelko, itsetuntemus
Luonto ja tunteet -luontoyhteysharjoite pohjautuu Antti Pietikäisen tunneteoriaan. Käsittelemme pelon, vihan, syyllisyyden ja häpeän tunteita. Tarkoituksena on antaa alkusysäys tunnetyöskentelyn pariin.

Koen merkitykselliseksi käyttää juuri tätä tunneteoriamallia. Usein vaikeiksi mieltämämme tunteet ovat kuitenkin lopulta niitä jotka tarjoavat meille voimaa, näkyväksi tulemista ja niiden viesti on kaikkea muuta kuin negatiivinen.
hyvinvointiharjoitteet, luonto, itseymmärrys, itsetutkiskelu, terapeuttinen, keskustelutuki,
hyvinvointiharjoitteet, luonto, itseymmärrys, itsetutkiskelu, terapeuttinen, keskustelutuki,

HYVINVOINTIA, LUONNOLLISESTI!

Tule tietoiseksi, tee tietoisia valintoja


Hyvinvointiharjoitteiden kantava teema on tietoiseksi tuleminen.
Harjoitteet pyrkivät tekemään näkyväksi sinun tarpeita,
ajatuksia ja tunteita. Tämän jälkeen voimme tehdä tietoisia valintoja.
Aikuisella ihmisellä on taskussaan aina avain omaan hyvinvointiin!
Kun otamme vastuun omasta hyvinvoinnistamme, kuljemme kohti omannäköistä elämää.
ajankäyttö, konmaritus, ajanhallinta, tietoinen, valinnat, stressi, uupumus, hyvinvointiharjoite,
ajankäyttö, konmaritus, ajanhallinta, tietoinen, valinnat, stressi, uupumus, hyvinvointiharjoite,
Harjoitteessa käydään läpi tämänhetkinen ajankäyttö läpi vaihe vaiheelta.
Pysähdyt pohtimaan ajankäyttöäsi kokonaisvaltaisesti.
Mikä on työn ja vapaa-ajan suhde?
Onko lepo ja palautuminen riittävää?
Mistä vapaa-aikasi koostuu?
Havainnollistamista tehostetaan käyttämällä mittareita.
Näin pystyt verrata myös tekemiesi muutosten vaikuttavuutta.
Lähde konmarittamaan oma ajankäyttösi vastaamaan sinun tarpeitasi entistä paremmin!
erityisherkkyys, erityisherkkä, elinvoimainen, hyvinvointi, harjoite, hermostollinen, hyvinvointi
erityisherkkyys, erityisherkkä, elinvoimainen, hyvinvointi, harjoite, hermostollinen, hyvinvointi
Ennen kun herkkyydestään tulee tietoiseksi, sen todella voi kokea suurena taakkana. Mitä paremmin ymmärtää tätä hermostollista ominaisuutta ja rakentaa elämäänsä siitä lähtökohdasta, sitä enemmän jää tilaa nauttia erityisherkkyyden tuomista upeista lahjoista!
Harjoite perustuu Elaine N. Aronin tutkimuksiin erityisherkän ihmisen ominaisuuksista. Psykologian tohtorina ja psykoterapeuttina hän on tutkinut erityisherkkyyttä 1990 -luvulta saakka.
Neljä havahtumista elinvoimaisen erityisherkän hyvinvointiin, tule mukaan!